info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Privacy Policy
Dit is de website van:

Dronekopenonline.NL
Gr. Juliana van Stolberglaan 31
PoBox A-7743
2260 AB Leidschendam

- Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 78657156
-
 Ons B.T.W.-nummer is: NL861485622B01

Dronekopenonline respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy beleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Dronekopenonline draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden. Mocht u een klacht hebben over de manier waarop wij met uw privacy omgaan, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook een klacht indienen door contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Dronekopenonline verzamelt de NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en geslacht van haar klanten en gebruikt deze verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
1. Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
2. Om u te informeren over de ontwikkeling van Dronekopenonline en over speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich middels de uitschrijflink afmelden voor deze mailings of ons dat laten weten door een email te sturen naar info@dronekopenonline.nl;
3. U te kunnen verzoeken uw ervaringen met Dronekopenonline te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn;

We bewaren en gebruiken de gegevens van onze klanten niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling. Van de Belastingdienst dienen we onze administratie met de factuur-, betaal- en bestelgegevens van onze klanten 7 jaar te bewaren. Bij fraude onderzoek gebruiken wij de persoonlijke gegevens van de klant. Als het moet, kunnen je gegevens ook overgedragen worden aan de overheid
 

Dronekopenonline verkoopt uw gegevens niet
Dronekopenonline zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van Dronekopenonline, of het optimaliseren van haar internetadvertenties op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzagerecht en correctie
Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via E-mail (info@dronekopenonline.nl); of per brief (Brouwer Online Shops, Buyskade 238, 1051 ME, Amsterdam).
We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt u ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.

Cookies
Wij willen u in de toekomst nog beter van dienst zijn. Daarom gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst. De cookiegegevens blijven op uw eigen computer, worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

Advertenties
De site van Dronekopenonline kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Dronekopenonline geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
- Per email: info@dronekopenonline.nl
- Per telefoon: 085 0041215

- Per brief op dit adres: Dronekopenonline.nl, Gr. Juliana van Stolberglaan 31, PoBox A-7743, 2263 AB, Leidschendam.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van Dronekopenonline toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.